Wijdse uitzichten van S’estanyol naar Cala Espart

Het mooie baaitje S’estanyol ken je waarschijnlijk van het restaurant Cala Bonita, of van het voormalige PK2. Je kunt hier heerlijk eten, maar toen ontdekten we ineens dat er een prachtig pad liep over de rotsen naar een baaitje waar ik hiervoor nog nooit van gehoord had; Cala Espart. Wat je kunt verwachten? Schitterende turquoise uitzichten, een paar korte pittige klimmetjes, een mooi kiezelstrandje en een ongekend wijds gevoel als je naar zee kijkt.

S’estanyol is een heerlijk besloten baaitje om de hoek bij Talamanca. De camino naar beneden is lang, maar wel verbeterd. De ergste kuilen zijn opgevuld en je kunt ook zonder 4×4 prima naar beneden rijden.

Vanaf het idyllische baaitje met vissershuisjes loop je links voor Cala Bonita richting de rotsen. Precies waar de rotsen beginnen zie je een smal pad links omhoog lopen. Kijk nog even bewust naar het uitzicht van de baai aan je rechterhand want na een tiental stappen zie je dat er aan je linkerhand ook een waanzinnig uitzicht over zee is. Een kant die ik nog niet eerder gezien had.

Vanaf hier loop je eigenlijk continue over het pad dat een paar meter van de rand van de zee ligt. We hielden onze kleine avonturiers uiteraard goed vast, maar wat een geweldige uitzichten waren dit zeg. De verschillende kleuren turquoise water zorgen ervoor dat je niet uitgekeken raakt. Het pad gaat op een gegeven moment iets meer landinwaarts en redelijk stijl naar beneden. Na ongeveer 30 minuten wandelen kom je uit bij een baaitje met kiezelstrand en 1 vissershuisje. Deze baai ligt precies tussen Roca Lisa en S’estayol in. Zo besloten dat we vermoeden dat deze baai zelfs hartje hoogseizoen rustig zal zijn.
De kids deden in januari ondanks de wind nog een poging om een duik te nemen in zee, maar besefte al snel dat het water toch nog wat te koud was. Maar de poging was al heel stoer.

Een hele fijne relaxte wandeling waarbij de zee en de eerste paarse bloemen die in bloei stonden op de rotsen centraal stonden. De terugweg is via dezelfde route terug wandelen, maar met name de eerste heuvel is met kids best een beetje stijl. Maar daarna is het merendeel vlak of weer afdalen naar S’estanyol.

Fast Facts:

 • Beginpunt van de wandeling vanaf het strand: S’estanyol
 • Bestemming van de wandeling: Cala Espart
 • Afstand – 3 km
 • Level – medium.  Het is een aantal minuten (met name op de terugweg) kort stijl, verder redelijk vlak.
 • Duur – ongeveer 1 uur heen en terug excl. Pauze op het strand
 • Schaduw – Heel weinig schaduw, dus in de zomer kan het warm zijn.

You probably know the beautiful bay of S’estanyol from the restaurant Cala Bonita, or from the former PK2. You can enjoy a delicious meal here, but then we suddenly discovered that there was a beautiful path over the rocks to a bay I had never heard of before; Cala Espart. What can you expect? Gorgeous turquoise views, a few short spicy climbs, a beautiful pebble beach and an unprecedented wide feeling when you look at the sea.

S’estanyol is a lovely private bay around the corner from Talamanca. The camino down is long, but improved. The worst potholes are filled and you can also drive down without a 4×4.

From the idyllic bay with fishermen’s houses you walk to the left before Cala Bonita towards the rocks. Exactly where the rocks start you see a narrow path going up on the left. Take a conscious look at the view of the bay on your right, because after about ten steps you will see that there is also an amazing view of the sea on your left. A side that I had not seen before.

From here you actually walk continuously on the path that is a few meters from the edge of the sea. We held our little adventurers well, of course, but what a great views these were. The different colors of turquoise water ensure that you will not get bored. At a certain point the path goes a bit more inland and descends fairly steeply. After about a 30-minute walk you arrive at a bay with a pebble beach and 1 fisherman’s house. This bay is located exactly between Roca Lisa and S’estayol. So we decided that we suspect that this bay will be quiet even in high season.
Despite the wind, the kids made an attempt to take a dip in the sea in January, but soon realized that the water was still a bit too cold. But the attempt was already very tough.

A very nice relaxed walk where the sea and the first purple flowers that bloomed on the rocks were central. The way back is via the same route, but the first hill in particular is quite a bit steep with kids. But after that most of it is flat or descending again to S’estanyol.

Fast Facts:

 • Starting point of the walk from the beach: S’estanyol
 • Destination of the walk: Cala Espart
 • Distance – 3 km
 • Level – medium. It is short steep for a few minutes (especially on the way back) but in general pretty easy.
 • Duration – about 1 hour there and back excl. Break on the beach
 • Shade – Very little shade, so it can be hot in the summer.
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.