Imposante zonnewijzer en magische deurposten

Vlakbij de baai van Cala Codolar – wat ook echt een heerlijke baai is om in de zomer naar toe te gaan – ligt een indrukwekkende zonnewijzer op de rotsen waarbij de top van 23 karaats goud is. Dit kunstwerk wordt ook wel Time & Space genoemd en is daar neergezet door de oprichter van Cirque du Soleil. Daarnaast zijn er prachtige deurposten te vinden vlakbij de zonnewijzer die geluk brengen. 

Time & Space is een kunstwerk gemaakt van Basaltsteen uit Turkije in de vorm van een zonnewijzer. De middelste en tevens grootste pilaar staat voor de zon, daarom heeft deze pilaar ook een gouden top gekregen. De beeldhouwer Andrew Rogers maakte het kunstwerk voor Guy Laliberte, de oprichter van Cirque du Soleil. Of hij hier ooit toestemming voor heeft gekregen om dit kunstwerk neer te zetten is niet duidelijk, maar het is zonder twijfel het bezoeken waard.

Als je vanaf de parking naar het strand van Cala Codolar loopt, zie je links op de rotsen een pad omhoog lopen. Het is wel wat geklauter en voor de niet sportievelingen kun je ook rechtstreeks naar het kunstwerk toe rijden (zie pinpoint hieronder), maar ons kennende lopen wij er liefst naar toe in een paar minuten.

Eenmaal omhooggelopen houd je links aan maar wandel je wel schuin naar de kust. Het eerste wat je tegenkomt zijn de magische deuren. Het zijn twee deurposten waar oorspronkelijk deuren in zaten. Helaas zijn die eruit gesloopt, maar de deurposten zouden nog steeds geluk moeten brengen. Het uitzicht vanaf hier op Es Vedra is in ieder geval waanzinnig.

Als je vervolgens vanaf de deurposten verder doorloopt naar de kust en daarbij weer schuin links aanhoudt zie je vanzelf de gigantische zonnewijzer. Als je kans hebt om hier rondom de zonsondergang te zijn is dat extra mooi, maar ook gedurende de dag kun je hier betoverende plaatjes schieten.

Fast Facts:

 • Beginpunt van de wandeling vanaf het strand: Cala Codolar 
 • Bestemming van de wandeling (hier kun je ook met de auto komen als je geen zin hebt om te wandelen): Time & Space Ibiza
 • Afstand – 1,5 km heen en terug
 • Level – medium. Echt zwaar willen we de wandeling niet noemen, maar het is even kort stijl. Na 3 minuten doorlopen ben je boven en vanaf dan is het alleen maar plat.
 • Duur – half uur
 • Schaduw – Nauwelijks schaduw, dus in de zomer kan het warm zijn.

 

Near the bay of Cala Codolar – which is also a really lovely bay to visit in the summer – an impressive sundial is situated on the rocks with the top of 23 carat gold. This artwork is also called Time & Space and was placed there by the founder of Cirque du Soleil. Very nearby you can find beautiful doorposts that will bring good luck. 

Time & Space is a work of art made of Basalt stone from Turkey in the shape of a sundial. The middle and also largest pillar represents the sun, which is why this pillar has also been given a golden top. The sculptor Andrew Rogers created the artwork for Guy Laliberte, the founder of Cirque du Soleil. Whether he ever got permission to build this artwork is not clear, but it is without a doubt worth a visit.

If you go from the parking lot to the beach of Cala Codolar, you will see a path up the rocks on the left. There is a bit of climbing and for the non-sporty you can also drive directly to the artwork (see pinpoint below), but knowing us we prefer to walk there in a few minutes.

Once you have walked up keep heading left diagonally to the coast. The first thing you encounter are the magic doors. They are two doorposts that originally had door frames. Unfortunately the original doors have been taken out, but the this walking through it should still bring good luck. The view from here on Es Vedra is absolutely amazing.

If you continue from the doorposts to the coast and keep diagonally left again, you will automatically see the gigantic sundial. If you have the chance to be here around the sunset, that is extra beautiful, but you can also shoot enchanting pictures here during the day.

Fast Facts:

 • Starting point of the walk from the beach: Cala Codolar 
 • Destination of the walk (here you can also come by car if you don’t feel like walking): Time & Space Ibiza
 • Distance – 1.5 km there and back
 • Level – medium. We do not want to call the walk really difficult, but it is just a short steep. After 3 minutes you are up the rock and from then on it is only flat on the rocks.
 • Duration – half an hour including enjoying the views. The walk itself is max. 10 minutes each way.
 • Shade – Hardly any shade, so it can be hot in summer.
Geen reactie's

Geef een reactie