Hier moet je aan denken als je gaat hiken op Ibiza

Een goede voorbereiding is het halve werk. In deze algemene blog delen we onze tips & tricks om goed voorbereid te gaan hiken op Ibiza met of zonder kinderen. Denk hier over na voor je vertrekt. 

Eten & drinken
Vrijwel alle hikes die we omschrijven leiden naar plekken zonder restaurants, beach clubs of supermarktjes. Dat betekent dat je zelf altijd genoeg eten en drinken bij je moet hebben. Zeker met warm weer is water drinken belangrijk. En wandelen met een hongerklop is ook geen succes, dus neem liever net wat extra mee dan te weinig.

Zon bescherming
In de zomermaanden is de kracht van de zon vrij sterk. Een hoedje of pet tegen een zonnesteek zijn verstandig, maar een goede zonnebrand met factor ook.

Kleding
Hiken doen wij het liefst in comfortabele sportieve kleding. Omdat de temperaturen onderaan een berg en op de top best kunnen verschillen raden wij altijd aan om laagjes kleding te dragen. Zo ben je altijd in de gelegenheid om iets uit te trekken als het warmer is dan verwacht of een windjackje aan te trekken als dat nodig is.

Schoeisel
Hiken op Ibiza kun je beter niet doen op je slippers. Draag sneakers, wandelschoenen of stevige sandalen met een goed profiel onder je zool. Zo heb je meer grip bij losse steentjes, maar ook bij modder net na de regen.

Hiken met kinderen
Onze kinderen zijn opgegroeid met hiken. Quin was nog maar net geboren of 5 dagen later hikten we alweer door Ibiza. De motoriek van onze kinderen lijkt door veel wandelen op onregelmatige ondergronden extra ontwikkeld. Jij kent je kind het beste, maar als je kind nog geen uur achter elkaar kan lopen zijn de uitkijkpunten meer iets voor jou dan de wandelingen van een aantal kilometer met hoogtemeters. Voorkom gevaarlijke situaties en laat ze niet te dicht bij afgronden lopen. Handen vast waar nodig is ons motto. Ons zoontje van twee jaar wandelt de makkelijke stukken zelf, maar de hele stijle stukken tillen we hem.

Foto’s maken
De omschreven routes lenen zich uitstekend voor het maken van mooie foto’s, maar neem hierin geen onnodig risico voor een mooi plaatje. De steile afgronden zijn hier meestal niet voorzien van hekwerk, dus dat is geheel je eigen verantwoordelijkheid.

Het weer
Houd het weer goed in de gaten. Ga niet met onweer naar een top, maar ga ook geen glad modderpad bewandelen vlak na de regen. Dan is de kans op uitglijden groter, met name tijdens het afdalen.

Bereik
Omdat je tijdens het wandelen soms op zeer rustige en afgelegen plekken komt, bestaat er een kans dat je geen mobiel bereik hebt op alle plekken tijdens de wandeling. Let dus altijd goed op hoe je loopt zodat je de terugweg, ook zonder gebruik van je telefoon, nog terug kunt vinden.

Geniet
Als allerlaatste, vergeet niet te genieten. De natuur van Ibiza is zo ongelofelijk mooi. Neem je tijd om tijdens de route even stil te staan om het uitzicht in je op te nemen. Het gaat tenslotte om de reis en niet alleen om de bestemming!

Good preparation is half the job. In this general blog we share our tips & tricks to be well prepared for hiking in Ibiza with or without children. Think about this before you go.

Food & drinks
Almost all hikes that we describe lead to places without restaurants, beach clubs or supermarkets. This means that you should always have enough food and drink with you. Drinking water is especially important in warm weather. And walking with a hunger knock is also not a success, so it is better to bring a little extra than too little.

Sun protection
In the summer months, the power of the sun is quite strong. A hat or cap against heat stroke is wise, but a good sunscreen with factor too.

Clothing
We prefer to hike in comfortable sporty clothing. Because the temperatures at the bottom of a mountain and at the top can vary quite a bit, we always recommend wearing layers of clothing. This way you always have the opportunity to take something off when it is warmer than expected or to put on a windbreaker if necessary.

Shoes
It is better not to do hiking in Ibiza on your slippers. Wear sneakers, walking shoes or sturdy sandals with a good profile under your sole. This gives you more grip with loose stones, but also with mud just after the rain.

Hiking with children
Our children grew up hiking. Quin was only just born or 5 days later we hiked through Ibiza again. The motor skills of our children seem to be extra developed by walking on irregular surfaces. You know your child best, but if your child can walk less than an hour at a time, the viewpoints are more for you than the hikes of several kilometers with vertical meters. Avoid dangerous situations and do not let them walk too close too precipices. Hold hands where necessary is our motto. Our two-year-old son walks the easy parts himself, but we lift him up the very steep parts.

Taking pictures
The routes described are ideal for taking beautiful photos, but don’t take any unnecessary risk for a nice picture. The steep precipices are usually not equipped with fencing, so that is entirely your responsibility.

Weather
Keep an eye on the weather. Do not go to a summit during a thunderstorm, but also do not walk a slippery mud path right after the rain. Then the chance of slipping is greater, especially when descending.

Mobile phone coverage
Because you sometimes come to very quiet and remote places during the walk, there is a chance that you will not have mobile coverage at all places during the walk. So always pay close attention to how you walk so that you can still find the way back, even without using your phone.

Enjoy
Finally, don’t forget to enjoy yourself. The nature of Ibiza is so incredibly beautiful. Take your time to pause during the route to take in the view. After all, it’s about the journey and not just the destination!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.