Een piraten toren met uitzicht op Es Vedra en Atlantis

Es Vedra is misschien wel het symbool van Ibiza. De rots waar magische krachten aan worden toegeschreven blijft ook iedere keer weer verbazen. Zowel bij helder weer, wanner de rots in zijn volle glorie zichtbaar is, of bij bewolkt weer wanneer de top verborgen is onder een deken van mist. De grootsheid en aantrekkingskracht blijft je verwonderen.

De beste plek om Es Vedra te bekijken is vanaf het uitkijkpunt onderaan de piratentoren. Je bereikt deze plek door de borden naar Cala D’Hort te volgen. eenmaal in de buurt zie je Es Vedra al liggen en volg je niet de borden omloog naar het strand maar sla je af bij het roze/paars gekleurde bord met daarop ‘Torre des Savinar’. Hier parkeer je na 50 meter je auto en loop over een brede camino richting de zee. Blijf rechtdoor gaan wanneer je hekken en een paar keien tegenkomt en houdt vervolgens rechts aan. (Als je links aanhoudt kom je bij het pad om af te dalen naar Atlantis). Blijf het rotsachtige pad volgen en Es Vedra verschijnt aan de horizon.

Wanneer je de rots hebt bewonderd en in bent voor een avontuurlijke wandeling kies dan het pad aan je linkerhand omhoog. Je kunt de piratentoren al zien staan bovenop de berg. Het pad kent meerdere routes maar het is het makkelijkst om rechts aan te houden. Kijk telkens omhoog of je nog richting de toren loopt. Kijk goed waar je je voeten neerzet want er liggen veel losse stenen en de route is vrij steil. Maar nog steeds goed te doen want wij hebben deze route gedaan met onze dochter van 4. Zijn ze jonger dan kunnen ze in een wandelrugzak mee omhoog.

Na geklauter over rostblokken die dienst doen als een soort trappen, kom je aan bij de toren. ALs je geluk hebt is deze open voor bezoek en kun je er bovenop staan. Zo niet, dan heb je sowieso al een waanzinnig uitzicht dat je lang zal bijblijven. Je kunt om de toren heen lopen en verder naar de punt van de rots lopen. Doe dit wel voorzichtig want er staan geen hekjes. Hier kun je op een grote steen gaan zitten en genieten van een vrij uitzicht op Es Vedra en aan de linkerkant de ‘verzonken stad’ Atlantis.

Uitgekeken? De route terug is hetzelfde als heen, maar pas op en ga niet te snel want door losse steentjes is de weg terug een extra uitdaging.

Fast facts:

  • Startpunt van je wandeling – Parkeerplaats Torre des Savinar
  • Bestemming van de wandeling – Torre des Savinar
  • Afstand – 3 km heen en terug
  • Level – medium, de route naar het uitkijkpunt is vlak maar de wandeling omhoog is vrij technisch dus vandaar medium.
  • Schaduw tijdens de route – gedeeltelijk naar het uitkijkpunt, maar omhoog loop je in de zon.

Es Vedra is perhaps the symbol of Ibiza. The rock to which magical powers are attributed continues to amaze every time. Both in clear weather, when the rock is visible in its full glory, or in cloudy weather when the top is hidden under a blanket of fog. Its grandeur and appeal never ceases to amaze you.

The best place to view Es Vedra is from the vantage point at the bottom of the pirate tower. You reach this place by following the signs to Cala D’Hort. once in the neighborhood you will already see Es Vedra and do not follow the signs to the beach, but turn off at the pink / purple colored sign with ‘Torre des Savinar’ on it. Here you park your car after 50 meters and walk on a wide camino towards the sea. Keep going straight when you come across gates and some boulders and then keep right. (If you keep left you will come to the path to descend to Atlantis). Keep following the rocky path and Es Vedra will appear on the horizon.

When you have admired the rock and are in for an adventurous hike, choose the path up on your left. You can already see the pirate tower on top of the mountain. The path has several routes, but it is easiest to keep to the right. Always look up if you are still walking towards the tower. Look carefully where you put your feet because there are many loose stones and the route is quite steep. But still doable because we did this route with our daughter of 4. If they are younger they can go up in a hiking backpack.

Tired of it? The route back is the same as there, but be careful and don’t go too fast because the way back is an extra challenge due to loose stones.

Fast facts:

  • Starting point of your walk – Car park Torre des Savinar
  • Destination of your walk – Torre des Savinar
  • Distance – 3 km there and back
  • Level – medium, the route to the viewpoint is flat but the walk up is quite technical, therefor medium.
  • Shadow during route – partly to the viewpoint, but the walk up to the tower there is no shade.
Geen reactie's

Geef een reactie