Een hike langs de kliffen naar Portixol

De traanvormige baai Portixol is misschien wel een van de mooiste moeilijk bereikbare baaitjes van het eiland. Je kunt hier alleen komen per boot, of na een wandeling van ongeveer 45 minuten. De baai is omringd door rotsen, heeft glashelder water waardoor je er uitstekend kunt snorkelen in de zomerperiode. Helaas geen zandstrand, maar kiezels, maar dat maakt de sfeer in deze baai niet minder bijzonder. 

Je start de route door aan het einde van de urbanisatie Isla Blanca naar beneden te lopen op het grof stenen pad waar je niet met de auto kunt komen. Dit pad leidt je langs bomen en een aantal villa’s om vervolgens uitzicht te krijgen op zee. Om uit te komen bij de baai houd je links aan en daal je niet af tot het niveau waar een pilaar volgespoten is met graffiti. Dan ben je te laag. Het bredere pad gaat hier over in een smaller zandachtig pad waarbij je de zee continue aan je rechterhand houdt.

De uitzichten langs deze route zijn heel mooi. Door de grote rotswanden, het mooie uitzicht op zee besef je weer hoe klein wij als mens eigenlijk zijn. Vervolg de route – verkeerd lopen kan eigenlijk niet want als je links aanhoudt en steeds iets verder afdaalt weet je dat je goed zit. Uiteindelijk zie je aan je rechterzijde het baaitje liggen. Eenmaal aangenomen in de baai kun je aan de rechterhand bij de vissershuisjes gaan zitten, of over een heel smal paadje over de rotsen naar het kiezelstrand lopen.

Je zal in de baai niet veel mensen tegenkomen, maar ik heb in de warmste zomermaanden zeker gezien dat er mensen met koelboxjes en instant bbqtjes naar beneden gaan om daar de hele dag rond te hangen. Wij gaan het liefst in het voor of najaar naar beneden, maar Juliette is een paar jaar geleden ook met 6 maanden zwanger in augustus nog naar beneden gewandeld. In de baai werd uiteraard een heerlijke duik genomen voor ze weer omhoog wandelde. Dus als zij het kon, kan jij het ook!

Fast Facts:

 • Beginpunt van de wandeling – Urbanisatie Isla Blanca, boven Sant Miguel
 • Bestemming van de wandeling – Portixol
 • Afstand – 7 km naar boven en beneden
 • Level – medium. De afdaling op de heenweg is vrij eenvoudig, terug omhoog is met name het laatste deel wat zwaarder omdat het redelijk stijl is. Toch is de gehele route goed te doen, zolang je geen haast hebt en voldoende water bij je hebt.
 • Duur – 2,5 uur inclusief een verfrissende duik in de baai van Portixol.
 • Schaduw – je loopt het begin en einde van de gehele wandeling in de schaduw, maar het deel met de zee naast je moet je het doen met een lekker briesje zonder schaduw.
 • Tip – Neem je snorkel, badkleding en waterschoenen mee om in de baai makkelijk het water in te gaan en te kunnen genieten van het heldere water.

The teardrop-shaped bay of Portixol is perhaps one of the most beautiful and hard-to-reach bays on the island. You can only get here by boat, or after a walk of about 45 minutes. The bay is surrounded by rocks and has crystal clear water which makes it excellent for snorkeling in the summer period. Unfortunately no sandy beach, but a pebbles, but that doesn’t make the atmosphere in this bay less special.

You start the route by walking down the rough stone path at the end of the urbanization Isla Blanca, where you cannot reach by car. This path leads you past trees and a number of villas to then get a view of the sea. To get to the bay, keep left and do not descend to the level where a pillar is covered with graffiti. Then you are too low. The wider path changes into a narrower sandy path where you keep the sea on your right hand continuously.

The views along this route are very beautiful. The large cliffs and the beautiful view on the sea make you realise again how small we are as humans. Continue the route – you can’t really go wrong, because if you keep to the left and if you keep descending you know you’re on the right path. Eventually you will see the bay on your right. Once arrived in the bay you can relax on the right hand side by the fisherman’s houses, or walk on a very narrow path over the rocks to the pebble beach.

You won’t see many people in the bay, but I have certainly seen in the hottest summer months that people walk down with cool boxes and instant BBQs to hang out all day in this lovely bay. We prefer to go down in the spring or autumn, but Juliette also hiked down a few years ago being 6 months pregnant in August. Of course, a lovely dip was taken in the bay before she hiked up again. So if she could, you can too!

Fast Facts:

 • Starting point of the hike – Urbanisation Isla Blanca, above Sant Miguel
 • Destination of the walk – Portixol
 • Distance – 7 km up and down
 • Level – medium. The descent on the way out is fairly easy, back up the last part is a bit harder because it is pretty steep. Still, the entire route is easy to do, as long as you are not in a hurry and have enough water with you.
 • Duration – 2.5 hours including a refreshing dip in the bay of Portixol.
 • Shadow during route – you walk the beginning and end of the entire walk in the shade, but the part with the sea next to you you have to do with a nice breeze without shade.
 • Tip – Bring your snorkel, swimwear and water shoes to easily enter the water in the bay and enjoy the clear water.
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.